תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות אך פונים לשני המינים באופן שווה (זכר ונקבה). תנאי שימוש אלו מתארים את תנאי השימוש בשירותי האתר. גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה. הספק רשאי לשנות את תנאיו של התקנון, מעת לעת, ויש לעיין בתקנון זה מעת לעת כדי להכיר את התנאים העדכניים. הינך מסכים כי בכל עת תהיה מחויב בתנאים העדכניים של התקנון ותנאי השירות.

- שירות SendUp.net (שירות העלת קבצים ותמונות לרשת ולסללרי) הינו שירות אשר מוצע חינם לכלל הציבור.

- כל אדם הינו רשאי לעלות קבצים כל עוד הוא אינו מפר את אחד הכללים הבאים.

- אתה אחראי על הקבצים שאתה מעלה.

- חל איסור מוחלט על העלאת קבצים הנגועים בוירוסים ו/או מכילים סקריפיטים אשר עלולים לפגוע בשרת המארח או בכל גורם אחר.

- חל איסור מוחלט על העלאת קבצים אשר פוגעים בדרך כלשהי בגוף או פרט. כגון: קבצים אשור מוגנים בזכויות יוצרים, טרור, מוות, עינויים או מאפיין לא מוסרי אחר.

- חל איסור מוחלט על העלאת כל קובץ אשר תכנו פורנוגרפי ועלול לפגוע בקטינים.

- מפעילי השירות שומרים לעצמם את הזכות לסגור את השירות ו/או למחוק חלק או כל הקבצים ללא הודעה מוקדמת ולכן רצוי שהאתר לא יהווה גיבוי מרכזי של חומרים חשובי.

- כל הקבצים אשר מועלים דרך השירות שייכים לבעליהם החוקיים אך אין שום איסור לכל אדם אחר להשתמש בקבצים אלו לכל מטרה שהיא - הקבצים המועלים פתוחים לכלל המשתמשים.

- מפעילי השירות מסירים מעצמם כל סוג של אחריות אשר נובעים משימוש רע אשר נעשה בקבצים המועלים דרך השירות.

- כל העלאת קובץ היא על אחריות המעלה בלבד ועליו מוטלת כל סוג של פניה לגביי הקובץ אשר אותו אעלה...

- מפעילי השירות שומרים לעצמם את הזכות לשמור את כתובת ה-IP של המשתמשים לצורכי בטיחות.

- השימוש בשירותי האתר השונים היא באחריות המשתמש בלבד ולא יהיו לך טענות כלשהן בגינם, במישרין או בעקיפין. אתר SendUp אינו לוקח אחרויות על הקבצים המועלים לשרתי האתר או כל נזק הנגרם כתוצאה משימוש באתר. חל איסור להעלות תכנים לא חוקיים ו\או מפרי זכויות יוצרים.

שלח קישורי-הפרה אל: admin@sup.co.il
Valid CSS!  Valid XHTML 1.0 Transitional